dotecnd

DCx1 เข็มจักรโพ้ง Dotec

เข็ม Dotec เป็นเข็มคุณภาพสูงซึ่งผลิตจากไต้หวันด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมัน (German Lammertz Needle Co.,Ltd) จากประสบการณ์การผลิตกว่า20ปี เราจึงมั่นใจในประสิทธิภาพของเข็ม Dotec ว่าจะสร้างการลงทุนที่คุ้มค่าให้กับงานเย็บอุตสาหกรรมของคุณ ด้วยคุณภาพแบบยุโรปในราคาย่อมเยาแบบเอเชีย
Dotec มีเข็มกว่า1,000ชนิด ให้คุณเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับประเภทงานของคุณ

เบอร์เข็ม : 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21,22,24

หนึ่งแถวมี 5 กล่อง กล่องละ 10 แผง (ทางร้านมีแบ่งขายเป็นแผง)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DCx1 เข็มจักรโพ้ง Dotec”