กรอกระสวยhss

เครื่องกรอกระสวยแบบ HIGH SPEED

เครื่องกรอกระสวย ขนาดเล็ก แบบเร็ว HIGH SPEED สามารถใช้งานร่วมกับจักรเย็บหรือจักรปักก็ได้ เมื่อกรอเสร็จแล้ว จะมีตัวเซนเซอร์หยุด เมื่อกรอกระสวยจนเต็ม

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องกรอกระสวยแบบ HIGH SPEED”