เตารีดระบบไอน้ำแบบมีขดลวดความร้อน

Showing all 3 results

 • Placeholder

  เตารีดไอ..

  มีขดลวดทำความร้อน ใช้ได้กับหม้อต้มไอน้ำ

  สามารถปรับอุณหภูมิความร้อนให้เหมาะกับชนิดของวัสดุและเส้นใย

  เหมาะกับวัสดุเส้นใยปานกลางถึงหนา


 • B-8TN

  เตารีดไอ..

  ใช้ได้กับหม้อต้มไอน้ำ สามารถปรับอุณหภูมิ ความร้อนให้เหมาะสมกับชนิดของวัตถุและเส้นใย

  เหมาะกับเส้นใยหนา หรือ ผ้ายีนส์ และโดยมากใช้ในโรงงานฟอกย้อม


 • WJ-0010-copy

  เตารีดไอ..

  ใช้ได้กับหม้อต้มไอน้ำ สามารถปรับอุณหภูมิความร้อนให้เหมาะกับชนิดของวัสดุและเส้นใย

  เหมาะกับวัสดุเส้นใยบางถึงปานกลาง