เครื่องกรอกระสวย เครื่องแบ่งด้าย เครื่องกรอไหม

Showing all 3 results

 • เครื่องกรอกระสวยเล็ก

  เครื่องก..

  เครื่องกรอกระสวยขนาดเล็ก

  สามารถใช้กรอกระสวยกับงานเย็บหรืองานปักก็ได้

  เมื่อกรอกระสวยเต็มแล้ว จะมีตัวเซนเซอร์แจ้งเตือน เมื่อหยุด

  สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง


 • กรอกระสวยhss

  เครื่องก..

  เครื่องกรอกระสวย ขนาดเล็ก แบบเร็ว HIGH SPEED สามารถใช้งานร่วมกับจักรเย็บหรือจักรปักก็ได้ เมื่อกรอเสร็จแล้ว จะมีตัวเซนเซอร์หยุด เมื่อกรอกระสวยจนเต็ม


 • WJ-20S

  เครื่องแ..

  เครื่องแบ่งด้าย 2 หลอด

  ยี่ห้อ WEIJIE รุ่น WJ -20S

  ใช้ สำหรับงานแบ่งด้ายได้หลายชนิด

  สามารถตั้งเวลาในการแบ่งด้ายได้