อะไหล่จักรต่างๆ

Showing 1–12 of 22 results

 • dotecnd

  134-35LR เข็มใ..

  ความแตกต่างระหว่างเข็มใบพาย 134LR และ 134 S

  134 LR งานเย็บจะได้รูป ปากฉลาม

  134 S งานเย็บจะได้รูป ดอกจิก

  เบอร์เข็ม : 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21,22,24

  หนึ่งแถวมี 5 กล่อง กล่องละ 10 แผง (ทางร้านมีแบ่งขายเป็นแผง)

  เข็ม Dotec เป็นเข็มคุณภาพสูงซึ่งผลิตจากไต้หวันด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมัน (German Lammertz Needle Co.,Ltd) จากประสบการณ์การผลิตกว่า20ปี เราจึงมั่นใจในประสิทธิภาพของเข็ม Dotec ว่าจะสร้างการลงทุนที่คุ้มค่าให้กับงานเย็บอุตสาหกรรมของคุณ ด้วยคุณภาพแบบยุโรปในราคาย่อมเยาแบบเอเชีย

  Dotec มีเข็มกว่า1,000ชนิด ให้คุณเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับประเภทงานของคุณ


 • dotecnd

  134S เข็มใบ..

  ความแตกต่างระหว่างเข็มใบพาย 134LR และ 134 S

  134 LR งานเย็บจะได้รูป ปากฉลาม

  134 S งานเย็บจะได้รูป ดอกจิก

  เบอร์เข็ม : 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21,22,24

  หนึ่งแถวมี 5 กล่อง กล่องละ 10 แผง (ทางร้านมีแบ่งขายเป็นแผง)

  เข็ม Dotec เป็นเข็มคุณภาพสูงซึ่งผลิตจากไต้หวันด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมัน (German Lammertz Needle Co.,Ltd) จากประสบการณ์การผลิตกว่า20ปี เราจึงมั่นใจในประสิทธิภาพของเข็ม Dotec ว่าจะสร้างการลงทุนที่คุ้มค่าให้กับงานเย็บอุตสาหกรรมของคุณ ด้วยคุณภาพแบบยุโรปในราคาย่อมเยาแบบเอเชีย

  Dotec มีเข็มกว่า1,000ชนิด ให้คุณเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับประเภทงานของคุณ


 • dotecnd

  DBx1 KN เข็มจ..

  เบอร์เข็ม : 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

  หนึ่งแถวมี 5 กล่อง กล่องละ 10 แผง (ทางร้านมีแบ่งขายเป็นแผง)

  เข็ม Dotec เป็นเข็มคุณภาพสูงซึ่งผลิตจากไต้หวันด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมัน (German Lammertz Needle Co.,Ltd) จากประสบการณ์การผลิตกว่า20ปี เราจึงมั่นใจในประสิทธิภาพของเข็ม Dotec ว่าจะสร้างการลงทุนที่คุ้มค่าให้กับงานเย็บอุตสาหกรรมของคุณ ด้วยคุณภาพแบบยุโรปในราคาย่อมเยาแบบเอเชีย
  Dotec มีเข็มกว่า1,000ชนิด ให้คุณเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับประเภทงานของคุณ


 • dotecnd

  DBx1 เข็มจั..

  เข็ม Dotec เป็นเข็มคุณภาพสูงซึ่งผลิตจากไต้หวันด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมัน (German Lammertz Needle Co.,Ltd) จากประสบการณ์การผลิตกว่า20ปี เราจึงมั่นใจในประสิทธิภาพของเข็ม Dotec ว่าจะสร้างการลงทุนที่คุ้มค่าให้กับงานเย็บอุตสาหกรรมของคุณ ด้วยคุณภาพแบบยุโรปในราคาย่อมเยาแบบเอเชีย

  Dotec มีเข็มกว่า1,000ชนิด ให้คุณเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับประเภทงานของคุณ

  เบอร์เข็ม : 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25

  หนึ่งแถวมี 5 กล่อง กล่องละ 10 แผง (ทางร้านมีแบ่งขายเป็นแผง)


 • dotecnd

  DCx1 KN เข็มจ..

  เบอร์เข็ม : 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

  หนึ่งแถวมี 5 กล่อง กล่องละ 10 แผง (ทางร้านมีแบ่งขายเป็นแผง)

  เข็ม Dotec เป็นเข็มคุณภาพสูงซึ่งผลิตจากไต้หวันด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมัน (German Lammertz Needle Co.,Ltd) จากประสบการณ์การผลิตกว่า20ปี เราจึงมั่นใจในประสิทธิภาพของเข็ม Dotec ว่าจะสร้างการลงทุนที่คุ้มค่าให้กับงานเย็บอุตสาหกรรมของคุณ ด้วยคุณภาพแบบยุโรปในราคาย่อมเยาแบบเอเชีย

  Dotec มีเข็มกว่า1,000ชนิด ให้คุณเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับประเภทงานของคุณ


 • dotecnd

  DCx1 เข็มจั..

  เข็ม Dotec เป็นเข็มคุณภาพสูงซึ่งผลิตจากไต้หวันด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมัน (German Lammertz Needle Co.,Ltd) จากประสบการณ์การผลิตกว่า20ปี เราจึงมั่นใจในประสิทธิภาพของเข็ม Dotec ว่าจะสร้างการลงทุนที่คุ้มค่าให้กับงานเย็บอุตสาหกรรมของคุณ ด้วยคุณภาพแบบยุโรปในราคาย่อมเยาแบบเอเชีย
  Dotec มีเข็มกว่า1,000ชนิด ให้คุณเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับประเภทงานของคุณ

  เบอร์เข็ม : 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21,22,24

  หนึ่งแถวมี 5 กล่อง กล่องละ 10 แผง (ทางร้านมีแบ่งขายเป็นแผง)


 • dotecnd

  DPx5 เข็มจั..

  เบอร์เข็ม : 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

  หนึ่งแถวมี 5 กล่อง กล่องละ 10 แผง (ทางร้านมีแบ่งขายเป็นแผง)

  เข็ม Dotec เป็นเข็มคุณภาพสูงซึ่งผลิตจากไต้หวันด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมัน (German Lammertz Needle Co.,Ltd) จากประสบการณ์การผลิตกว่า20ปี เราจึงมั่นใจในประสิทธิภาพของเข็ม Dotec ว่าจะสร้างการลงทุนที่คุ้มค่าให้กับงานเย็บอุตสาหกรรมของคุณ ด้วยคุณภาพแบบยุโรปในราคาย่อมเยาแบบเอเชีย
  Dotec มีเข็มกว่า1,000ชนิด ให้คุณเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับประเภทงานของคุณ


 • dotecnd

  TVx5 เข็มจั..

  เบอร์เข็ม : 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19,20, 21,22,24

  หนึ่งแถวมี 5 กล่อง กล่องละ 10 แผง (ทางร้านมีแบ่งขายเป็นแผง)

  เข็ม Dotec เป็นเข็มคุณภาพสูงซึ่งผลิตจากไต้หวันด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมัน (German Lammertz Needle Co.,Ltd) จากประสบการณ์การผลิตกว่า20ปี เราจึงมั่นใจในประสิทธิภาพของเข็ม Dotec ว่าจะสร้างการลงทุนที่คุ้มค่าให้กับงานเย็บอุตสาหกรรมของคุณ ด้วยคุณภาพแบบยุโรปในราคาย่อมเยาแบบเอเชีย

  Dotec มีเข็มกว่า1,000ชนิด ให้คุณเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับประเภทงานของคุณ


 • dotecnd

  TVx7 เข็มจั..

  เบอร์เข็ม : 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19,20, 21,22,24

  หนึ่งแถวมี 5 กล่อง กล่องละ 10 แผง (ทางร้านมีแบ่งขายเป็นแผง)

  เข็ม Dotec เป็นเข็มคุณภาพสูงซึ่งผลิตจากไต้หวันด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมัน (German Lammertz Needle Co.,Ltd) จากประสบการณ์การผลิตกว่า20ปี เราจึงมั่นใจในประสิทธิภาพของเข็ม Dotec ว่าจะสร้างการลงทุนที่คุ้มค่าให้กับงานเย็บอุตสาหกรรมของคุณ ด้วยคุณภาพแบบยุโรปในราคาย่อมเยาแบบเอเชีย

  Dotec มีเข็มกว่า1,000ชนิด ให้คุณเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับประเภทงานของคุณ


 • Placeholder

  โรตารี่ 20 ..

  โรตารี่ 20 U

  รหัส DSH-Z16


 • Placeholder

  โรตารี่ 201..

  รหัส HSM-A

  โรตารี่ 201,DY


 • Placeholder

  โรตารี่ 582..

  โรตารี่ 582,586

  รหัส * HSH7.24 BJZ