มอเตอร์ประหยัดไฟอุตสาหกรรม

Showing all 2 results

 • JM400

  มอเตอร์ป..

  มอเตอร์ประหยัดไฟ คุณภาพเกรดไต้หวัน รุ่น JM-LTB 400

  รุ่นมีซิงโครไนซเซอร์ สามารถควมคุมฝีเข็มจักรขึ้น-ลง ได้

  – ใช้ได้กับจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมได้หลายชนิด อาทิ จักรเย็บ จักรพ้ง จักรลา จักรเข็มคู่ และอื่นๆ สามารถใช้เปลี่ยนแทนมอเตอร์คลัชท์ได้เลย

  – มีน้ำหนักเบาเพียง 5.6 กิโลกรัม / ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและเคลื่อนย้าย

  – สามารถประหยัดไฟกว่ามอเตอร์ธรรมดาสูงสุด ถึง 72%

  – เสียงเงียบ ไร้เสียงรบกวน ไม่สั่นขณะเย็บ ไม่ร้อนไม่ไหม๊แม้ใช้เป็นเวลานาน

  – หยุดหมุนด้วยระบบแม่เหล็ก จึงไม่ต้องเปลี่บยเบรคและคลัชท์ เหมือนมอเตอร์คลัชท์

  – ประหยัดเวลาในการเย็บโดยสามารถตั้งรอบความเร็วในการเย็บได้สูงสุด ถึง 3600 รอบ/นาที

  – ตั้งทิศทางในการวิ่งของมอเตอร์ได้


 • JM900

  มอเตอร์ป..

  มอเตอร์ประหยัดไฟ คุณภาพเกรดไต้หวัน รุ่น JM-900

  – ใช้ได้กับจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมได้หลายชนิด อาทิ จักรเย็บ จักรพ้ง จักรลา จักรเข็มคู่ และอื่นๆ สามารถใช้เปลี่ยนแทนมอเตอร์คลัชท์ได้เลย

  – มีน้ำหนักเบาเพียง 5.6 กิโลกรัม / ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและเคลื่อนย้าย

  – สามารถประหยัดไฟกว่ามอเตอร์ธรรมดาสูงสุด ถึง 72%

  – เสียงเงียบ ไร้เสียงรบกวน ไม่สั่นขณะเย็บ ไม่ร้อนไม่ไหม๊แม้ใช้เป็นเวลานาน

  – หยุดหมุนด้วยระบบแม่เหล็ก จึงไม่ต้องเปลี่บยเบรคและคลัชท์ เหมือนมอเตอร์คลัชท์

  – ประหยัดเวลาในการเย็บโดยสามารถตั้งรอบความเร็วในการเย็บได้สูงสุด ถึง 3600 รอบ/นาที

  – ตั้งทิศทางในการวิ่งของมอเตอร์ได้